Doelgroep: bestuurders van overheidsorganisaties
Datum: woensdag 12 juni 2019
Tijd: 09.00 uur tot 10.00 uur
Locatie: het stadskantoor van Utrecht (Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht)
Kosten: gratis

Schrijf u direct in via het formulier onderaan op deze pagina.

Wat is Direct Duidelijk?

Direct Duidelijk is een initiatief van onder andere het ministerie van BZK en de Taalunie. In de visietekst Direct Duidelijk leest u precies wat we met de campagne Direct Duidelijk willen bereiken en welke organisaties betrokken zijn. 

Waarom een Direct Duidelijk-ontbijt voor bestuurders?

Een van de doelen van de campagne Direct Duidelijk is het verbinden van overheidsorganisaties op het thema begrijpelijkheid. Het Direct Duidelijk-ontbijt is een mooie gelegenheid om met collega-bestuurders uit de regio van gedachten te wisselen en afspraken te maken over de beste aanpak om alle burgers te bereiken met duidelijke communicatie. Verschillende organisaties hebben al ervaring met het opzetten van beleid en het organiseren van activiteiten over duidelijke communicatie. Zij hebben veel tips en ideeën om te delen. U bent van harte welkom om ook uw ervaringen te delen én om inspiratie op te doen.

Ondertekent u/uw organisatie ook de Direct Duidelijk-deal?

Elke overheidsorganisatie kan laten zien dat heldere overheidstaal hoog op de agenda staat of gezet gaat worden. Daarvoor hebben wij de Direct Duidelijk-deal opgesteld. Met de ondertekening van dit document is voor iedereen binnen en buiten de organisatie duidelijk dat ook uw organisatie hier werk van maakt. Het kan een bevestiging zijn van alles wat uw organisatie nu al doet, of de start zijn van een (nieuwe) aanpak. 
Aan het eind van het ontbijt bieden we u de mogelijkheid om namens uw organisatie de deal te ondertekenen.

In dit filmpje ziet u drie organisaties die al hebben getekend.

Programma Direct Duidelijk-ontbijt Utrecht

  • Welkom door wethouder Linda Voortman
  • Presentatie Direct Duidelijk door ministerie BZK en Taalunie, namens stuurgroep Netwerk Begrijpelijke Overheid
  • Gesprek over Direct Duidelijk-taalbeleid met de aanwezige organisaties
  • Maken van regionale afspraken (samenwerkingsverbanden)
  • Ondertekening Direct Duidelijk-deals (mediamoment)
  • Afsluiting

Ja, ik kom graag naar het bestuurders-Direct Duidelijk-ontbijt voor Midden-Nederland op 12 juni 2019 in het stadskantoor van Utrecht (Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht) van 09.00 uur tot 10.00 uur.