Wethouder Rachid Guernaoui (Den Haag), wethouder Linda Voortman (Utrecht), wethouder Touria Meliani (Amsterdam) en Hans Bennis (algemeen secretaris Taalunie) tekenen de Direct Duidelijk-deal
Op de foto van links naar rechts: wethouder Rachid Guernaoui (Den Haag), wethouder Linda Voortman (Utrecht), wethouder Touria Meliani (Amsterdam) en Hans Bennis (algemeen secretaris Taalunie).


De wethouders Linda Voortman (Utrecht), Rachid Guernaoui (Den Haag) en Touria Meliani (Amsterdam) ondertekenden op woensdagochtend 12 juni in het Stadskantoor van Utrecht de Direct Duidelijk-deal. Zij spreken af dat hun gemeenten helder communiceren, zodat iedereen de gemeente beter begrijpt. Wethouder Judith Bokhove (Rotterdam) tekent volgende week.

De wethouders zetten het gebruik van heldere taal in hun organisatie hoog op de agenda en gaan meer samenwerken.

En ook spreken ze af dat de medewerkers in hun gemeenten hulp krijgen bij het communiceren in direct duidelijke taal. De wethouders willen niet alleen in hun eigen organisatie werk maken van dit thema, maar hopen ook dat andere gemeenten hun voorbeeld volgen.

Wethouder Rachid Guernaoui (Den Haag): “Direct duidelijk zijn, daar hou ik van. Een tekst moet meteen begrijpelijk zijn. Heerlijk Helder Haags noem ik dat: kort en krachtig, met zo min mogelijk vaktermen, beeldspraak, moeilijke woorden en afkortingen. Zodat de boodschap voor iedereen meteen duidelijk is.”

Wethouder Linda Voortman (Utrecht): “De gemeente Utrecht zegt ‘Ja’ tegen begrijpelijke overheidscommunicatie. We maken plannen voor de stad en laten we dat ook goed uitleggen aan iedereen. We leggen de lat hoog en vragen de stad ons hierop aan te spreken als het beter kan via www.utrecht.nl/datkanbeter.”

Wethouder Touria Meliani (Amsterdam): “Met ambtelijke taal sluiten we mensen buiten. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Daarom willen we dat belangrijke informatie van de gemeente begrijpelijk is voor alle Amsterdammers.”

Voor veel mensen is het taalgebruik van de overheid te moeilijk. 
Om hier wat aan te doen initieerden het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nederlandse Taalunie eind 2018 de campagne Direct Duidelijk. Steeds meer overheidsorganisaties sluiten zich aan bij het doel van deze campagne: 
ervoor zorgen dat iedereen:

-       begrijpt wat er in de tekst wordt bedoeld;

-       begrijpt wat een tekst betekent voor hun eigen situatie, en wat ze dus kunnen of moeten doen;

-       de tekst prettig leesbaar vindt.

Een tekst kan van alles zijn: een brief, een formulier, een folder, een website of een twitterbericht. Maar ook in gesprekken en aan de telefoon moet de overheid duidelijk zijn. Ook dat hoort bij Direct Duidelijk. Direct Duidelijk helpt overheden met onder andere schrijftips op www.directduidelijk.nl en netwerkbijeenkomsten.