Gemeente Katwijk ondertekent de Direct Duidelijk-Deal

Op donderdag 28 oktober hebben burgemeester Cornelis Visser en gemeentesecretaris Ray Jie Sam Foek in het bijzijn van de Direct Duidelijk Brigade de landelijke Direct Duidelijk-Deal ondertekend. De gemeente belooft hiermee dat ze serieus werk maakt van direct en duidelijk communiceren.

Direct duidelijk communiceren betekent: je lezer of luisteraar altijd als uitgangspunt nemen, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal die je gebruikt begrijpelijk is. De Direct Duidelijk Brigade biedt hulpmiddelen om dit zo goed mogelijk te doen. Denk hierbij aan schrijftips, een checklist, training en goede voorbeelden uit de praktijk. “Het aangaan van deze deal en de belofte om de communicatie begrijpelijker te maken, is een belangrijke vervolgstap in het toegankelijker maken van de gemeente.”, aldus burgemeester Cornelis Visser. 

De afgelopen jaren zijn er al stappen gezet om de communicatie naar de burgers begrijpelijker te maken. Binnen de organisatie is er een taalbrigade opgericht die collega’s helpt bij het opstellen van bijvoorbeeld brieven. Zo hebben zij een schrijfwijzer opgesteld met handige tips. Daarnaast houden zij ook contact met de leesgroep in de gemeente. Dit is een groep burgers die gevraagd wordt de leesbaarheid van teksten te controleren. 

Volgende stappen
Met het tekenen van deze deal doet de gemeente een belofte. Deze belofte wordt de komende tijd omgezet in concrete stappen. Zo gaan een aantal medewerkers van de gemeente opgeleid worden tot taalcoach. Zij kunnen dan hun andere collega’s ondersteunen bij het opstellen van teksten. Ook wordt het aanbod hulpmiddelen van de taalbrigade uitgebreid met het aanbod van de Direct Duidelijk Brigade. Daarnaast zal intern een campagne gevoerd worden om de medewerkers bewuster te maken van het belang van duidelijk communiceren. Hiermee hoopt de gemeente ook dat er meer verzoeken richting de waardevolle leesgroep gaan.