Gemeente Westerkwartier gaat aan de slag met direct duidelijke communicatie

Op 13 september heeft burgemeester Ard van der Tuuk namens de gemeente Westerkwartier de Direct Duidelijk-Deal ondertekend. Veel inwoners hebben last van de ingewikkelde taal van de overheid en vinden het moeilijk om de teksten van de overheid goed te begrijpen. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld de diensten van de gemeente niet goed gebruiken. Het doel van Direct Duidelijk Westerkwartier is om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken. 

Met de ondertekening van de Direct Duidelijk-Deal spreekt de gemeente af:
•    beleid te maken om direct duidelijk te communiceren;
•    wat zij precies gaat verbeteren; 
•    zorgt zij ervoor dat medewerkers hulp krijgen om direct duidelijk te communiceren. 

Burgemeester Ard van der Tuuk: “Goed contact begint met gewone taal. Direct duidelijk betekent dat je zo goed mogelijk rekening houdt met je lezers en dat je zo helder mogelijk opschrijft wat je bedoelt. Het ondertekenen van de deal is het startschot voor duidelijke communicatie richting al onze inwoners. De gemeente verstuurt duizenden brieven en publiceert veel formulieren en andere teksten. Deze teksten moeten voor alle inwoners direct duidelijk en goed leesbaar zijn, dus daar gaan we aan werken. Dat scheelt een hoop onduidelijkheid en vragen. We vragen onze inwoners ook ons hierbij te helpen.”

Schrijftrainingen, schrijftips en een lezerspanel
Het blijft natuurlijk niet alleen bij het ondertekenen van de deal. De gemeente organiseert schrijftrainingen voor medewerkers en gaat het taalgebruik van brieven meten. Ook krijgen medewerkers tips en komen er schrijfcoaches voor direct duidelijk schrijven.