Duidelijke taal in Veldhoven

Wethouder Ad van den Oever tekende op 7 juli de Direct Duidelijk-deal. Hiermee sluit Veldhoven zich aan bij de gemeenten die ook vinden dat de overheid duidelijk moet communiceren.

“Ambtelijke taal, moeilijke woorden of zinnen van 7 regels lang; daar willen we vanaf” aldus de wethouder Communicatie. “Wij moeten ervoor zorgen dat iedereen kan begrijpen wat er in brieven of notities van de gemeente staat.” Daarom is hij enthousiast over de Direct-Duidelijk-deal voor heldere overheidscommunicatie.

Gemeente Terneuzen juicht helder taalgebruik toe en ondertekent Direct Duidelijk-deal

Wij vinden het belangrijk om op een heldere manier met onze inwoners en andere partijen te communiceren. Ook adviezen aan ons college en de gemeenteraad moeten goed leesbaar zijn. Minister Knops richtte eind 2019 de Direct Duidelijk-brigade op met heldere overheidscommunicatie als doel. Om als gemeente te laten zien dat wij dit toejuichen én omdat we onszelf er al jaren hard voor maken, ondertekende wethouder Paula Stoker (communicatie) de Direct Duidelijk-deal.

Gemeente Amersfoort zet in op begrijpelijke taal

Omdat uit de Stadspeiling 2019 bleek dat een deel van de inwoners de teksten en brieven van de gemeente Amersfoort niet goed begreep, is de gemeente gestart met een direct duidelijk-werkgroep. De werkgroep bestaat uit medewerkers van de afdeling Publiekscontact en – Advies, die collega’s helpen bij het schrijven van begrijpelijke brieven en teksten. Met het ondertekenden van de Direct Duidelijk-deal door de wethouders Kees Kraanen en Menno Tigelaar is de gemeente Amersfoort sinds 10 maart 2020 ook aangesloten bij de landelijke Direct Duidelijk-campagne.

Helder Hoorns Bingo als startschot voor Direct Duidelijk

De gemeente Hoorn heeft zich aangesloten bij het landelijke initiatief Direct Duidelijk. Om hier op een leuke manier aandacht aan te besteden bij de medewerkers, was er op donderdag 11 juni een online Helder Hoorns Bingo.

Helder Hoorns is inmiddels een ingeburgerde term voor de organisatie. Al jaren zet de gemeente Hoorn zich in voor duidelijke taal. Door aan de sluiten bij Direct Duidelijk spreekt de gemeente Hoorn zich uit voor het belang van duidelijke taal. En is er extra aandacht voor het onderwerp in de organisatie.

Ben jij ambtenaar en doe jij mee met onze enquête?

In oktober 2019 heeft staatssecretaris Knops de Direct Duidelijk Brigade gelanceerd. Sindsdien heeft de Brigade verschillende netwerkbijeenkomsten in de regio georganiseerd waar meer dan 180 gemeenten en andere overheden aan hebben meegedaan.

Er is door het land veel meer aandacht voor begrijpelijke overheidscommunicatie en dienstverlening. Uiteindelijk zijn het de mensen die werken bij publieke organisaties die het verschil (kunnen) maken, mensen zoals jij.

Direct Duidelijk: de provincie Zuid-Holland gaat ervoor!

De provincie Zuid-Holland gaat werk maken van duidelijk communiceren. Met deze belofte, zette gedeputeerde Berend Potjer vandaag namens Gedeputeerde Staten zijn handtekening onder de Direct Duidelijk-deal.

“Wij willen op een begrijpelijk taalniveau communiceren met onze inwoners”, aldus gedeputeerde Potjer. “Oftewel ‘helder en concreet’, zoals ook in ons coalitieakkoord is afgesproken. De Direct Duidelijk-deal sluit wat dat betreft naadloos aan bij onze ambitie. Want het kan altijd nog beter. En daar doen we elke dag ons best voor”.

Schrijf je in voor werksessie 'Handen uit de mouwen: direct duidelijke taal voor iedereen!' op donderdag 4 juni om 10 uur!

De overheid moet duidelijk communiceren. Dat betekent: rekening houden met de lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal begrijpelijk is. In deze (digitale) werksessie ga je aan de slag met het verbeteren en verduidelijken van teksten. Dat doe je samen met andere communicatieprofessionals, in een klein groepje. Concreet, praktisch, handen uit de mouwen. Wij zorgen voor een veilige omgeving, waarin positieve feedback en constructief samenwerken centraal staan.

Goirle ondertekent Direct Duidelijk-deal

Gemeentesecretaris Jolie Hasselman en burgemeester Mark van Stappershoef tekenden vandaag namens de gemeente Goirle de landelijke Direct Duidelijk-deal. Dit deden zij tijdens de aftrap van de campagne ‘Heldere taal’. Met het ondertekenen van de deal spreekt de gemeente af dat alle medewerkers direct duidelijk gaan communiceren en dat ze concrete plannen maakt om dit voor elkaar te krijgen.