Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaat direct duidelijk communiceren

Op de foto: links Toon van der Klugt, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, rechts Kristel Dirkx, stuurgroeplid van het Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO).


Dijkgraaf Toon van der Klugt heeft op dinsdag 1 oktober namens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de Direct Duidelijk-deal ondertekend. Het waterschap belooft zich hiermee in te zetten voor heldere en duidelijke communicatie. Schieland en de Krimpenerwaard is het eerste waterschap in Nederland dat de deal heeft ondertekend.

Gemeente Vijfheerenlanden ondertekent Direct Duidelijk-deal

Foto: burgemeester Jan Pieter Lokker en raadslid Dico Baars met de door hen ondertekende Direct Duidelijk-deal

Burgemeester Jan Pieter Lokker en raadslid Dico Baars (ChristenUnie) ondertekenden op 11 september namens de gemeente Vijfheerenlanden de Direct Duidelijk-deail. De gemeente spreekt hiermee af dat haar medewerkers duidelijk gaan communiceren en dat ze concrete plannen maakt om dit voor elkaar te krijgen. De Direct Duidelijk-deal is onderdeel van de aanpak ‘Versimpelteam’, een van de actiepunten uit het coalitieakkoord van Vijfheerenlanden.

Hoe het gelukt is de Troonrede voor bijna iedereen begrijpelijk te krijgen

De Troonrede wordt steeds begrijpelijker geschreven. In 1814 moest je nog jurist of zeer hoog opgeleid zijn om de teksten te kunnen lezen. Tegenwoordig kan een middelbare scholier ze begrijpen. Dat blijkt uit de onderzoeksresultaten van datajournalisten die de Troonredes sinds 1814 hebben gelezen en beoordeeld. Lees meer over het onderzoek op de website van Pointer.

Onderzoek Nationale ombudsman: "Nederlanders willen dat de overheid in simpelere taal communiceert"

Foto: Nationale ombudsman Reinier van Zutphen


Nederlanders willen dat de overheid in 2030 eerlijk en begripvol is in contact met burgers en dat ze mensen snel en met kennis van zaken helpt als er iets geregeld moet worden. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1500 Nederlanders dat het bureau Kantar heeft uitgevoerd voor de Nationale ombudsman.