Stuurgroepleden Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO)

 • Carel Jansen, Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter
 • Johan Van Hoorde, Nederlandse Taalunie, coördinator
 • Corrien Blom, Nederlandse Taalunie
 • Ninke van der Kooy, gemeente Enschede
 • Lynn van der Velden, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Dirk Caluwé, team Taaladvies van de Vlaamse overheid, Vlaamse zustercampagne Heerlijk Helder
 • Ted Sanders, Universiteit Utrecht
 • Kristien Spillebeen, taaladviseur Vlaams Parlement
 • Thea van der Geest, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Lodewijk van Noort, gemeente Den Haag
 • Eric van Oosterhout, burgemeester gemeente Emmen
 • André Verburg, staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Universiteit Utrecht
 • Kristel Dirkx, programmamanager Mens Centraal

Campagneteam Direct Duidelijk

 • Lodewijk van Noort, campagneleider
 • Ageeth Rademaker, campagnemedewerker

Redactie nieuwsbrief en website

 • Lydeke van Os, taaladviseur Genootschap Onze Taal
 • Roos de Bruyn, taaladviseur Genootschap Onze Taal