Team Direct Duidelijk Brigade

 • Lynn van der Velden, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Karen Loosman, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Emmely Samson, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Samenwerkingspartners Direct Duidelijk Brigade

 • Stichting Lezen & Schrijven
 • Taalunie
 • Genootschap Onze Taal
 • Stichting Makkelijk Lezen
 • Stichting ABC
 • Stichting Accessibility
 • Gebruiker Centraal
 • VNG

Campagneteam Direct Duidelijk (t/m 10 januari 2020)

 • Lodewijk van Noort, campagneleider (Taalunie en ministerie BZK)
 • Ageeth Rademaker, campagnemedewerker (Taalunie en ministerie BZK)

Redactie nieuwsbrief, social media en website

 • Directie Communicatie i.o. van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Stuurgroepleden Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO)

 • Carel Jansen, Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter
 • Johan Van Hoorde, Nederlandse Taalunie, coördinator
 • Corrien Blom, Nederlandse Taalunie
 • Dirk Caluwé, team Taaladvies van de Vlaamse overheid, Vlaamse zustercampagne Heerlijk Helder
 • Kristel Dirkx, programmamanager Mens Centraal
 • Thea van der Geest, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Ninke van der Kooy, gemeente Enschede
 • Lodewijk van Noort, gemeente Den Haag
 • Eric van Oosterhout, burgemeester gemeente Emmen
 • Ted Sanders, Universiteit Utrecht
 • Kristien Spillebeen, taaladviseur Vlaams Parlement
 • Lynn van der Velden, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • André Verburg, staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Direct Duidelijk is een initiatief van:
Direct duidelijk partners
Direct duidelijk partners