Hans Bennis (voorzitter)

Hans Bennis is sinds 1 februari 2017 de algemeen secretaris van de Taalunie. Hij is neerlandicus, taalkundige en bestuurder. Na een academische carrière aan de Universiteit Leiden was hij van 1998 tot 2017 directeur van het Meertens Instituut. Hij is ook buitengewoon hoogleraar Taalvariatie aan de Universiteit van Amsterdam.

Over Direct Duidelijk: “Ik vind het vanzelfsprekend dat de overheid zich ‘heerlijk helder’ en ‘direct duidelijk’ uitdrukt. Helaas is dat nog niet altijd het geval. De extra inspanningen voor duidelijke taal bevorderen ook de relatie tussen overheden en burgers. Dat is mooi, ook omdat het zorgt voor meer betrokkenheid tussen alle partijen.”

Jeroen Hatenboer

Een ondernemer die wethouder werd. In de acht jaar dat hij wethouder van de gemeente Enschede was, werd hij zich ervan bewust dat het gebruik van onduidelijke taal voor veel ellende kan zorgen. Hij vond dat er wat moest gebeuren. Toen hij als wethouder brieven moest ondertekenen die niet duidelijk genoeg waren, weigerde hij dat. Hatenboer is niet van het klagen, maar van het doen. Hij gaf daarom opdracht tot het ontwikkelen van de ‘de Stijl van het Huis’ van Enschede. Hierin ligt nu bijvoorbeeld vast hoe een brief moet worden opgebouwd en welke woorden wel en niet gebruikt mogen worden. In 2016 werd hij voor zijn inspanningen beloond met de ‘Passend Contact met de Overheid-award’ in de categorie ‘beste bestuurder’. Na zijn wethouderschap spant hij zich nog steeds in voor het gebruik van duidelijke taal. Hij is lid van de werkgroep Direct Duidelijk (BZK).

Johan Van Hoorde

Johan Van Hoorde voltooide in 1978 zijn studie Germaanse Talen (Nederlands-Engels; UGent). Sinds 1991 is hij beleidsmedewerker bij de Taalunie. Hij was er verantwoordelijk voor de spellinghervorming 1995 en is mede-initiatiefnemer van Taaladvies.net. Sinds 2016 is hij woordvoerder van het Netwerk Begrijpelijke Overheid, waarin overheidsinstanties uit Nederland en België samenwerken rond begrijpelijke taal. Ten slotte is hij mede-oprichter van EFNIL, de Europese netwerkorganisatie waarin de Taalunie samenwerkt met de zusterinstellingen uit de andere Europese landen.

Vóór de Taalunie was hij docent Zakelijke Communicatie aan de faculteit Toegepaste Economie van de Universiteit Antwerpen. Daar ligt de basis voor zijn belangstelling voor effectieve, lezersgerichte communicatie.

Over Direct Duidelijk: “Burgers hebben er recht op om door de overheid aangesproken te worden in een taal die ze gemakkelijk kunnen begrijpen. Zo kunnen ze de acties en standpunten van de overheid beoordelen en hun rechten laten gelden. Dat is een voorwaarde voor een open, democratische samenleving die iedereen betrekt.”

Eric van Oosterhout

Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen, heeft wel wat met taal. Tijdens zijn studie Nederlands in Groningen was hij al bezig met begrijpelijke taal en laaggeletterdheid en die interesse is altijd gebleven. Emmen wil graag direct duidelijk zijn richting de inwoners, en daar neemt Eric een voortrekkersrol in.

Over Direct Duidelijk: “Eenvoudig schrijven is het moeilijkste dat er is. Maar zo belangrijk!

Want juist mensen die lezen en schrijven moeilijk vinden, zijn vaak afhankelijk van de gemeente. Trouwens, vindt niet iedereen het fijn om duidelijke informatie te krijgen? Ik zie in Emmen mooie voorbeelden voorbijkomen, maar ook wij maken er soms nog een potje van. We hebben nog genoeg werk te verrichten, en daar zet ik mij graag voor in. Bovendien staan we als Emmen niet alleen. Ik vind het belangrijk dat we elkaar als overheden scherp houden en goede voorbeelden met elkaar delen. Zodat ‘direct duidelijk’ in overheidsland ‘gewoon normaal’ wordt.”

Guido Rijnja

Guido Rijnja is adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Hij is sinds 1982 in verschillende functies werkzaam bij de overheid. Zijn fascinatie voor de communicatieve kwaliteiten van beleidsmakers leidde in 2012 tot het proefschrift ‘Genieten van weerstand’. Met Els van der Pool schreef hij hierover ‘Halte ongemak: waarderend communiceren maakt het verschil’ (zie www.dewaardering.com). 

Over Direct Duidelijk: “Wie begrijpelijk communiceert heeft vaak oog voor wat mensen voor het goede houden: waarden.”