Hans Bennis (voorzitter)

Hans Bennis is sinds 1 februari 2017 de algemeen secretaris van de Taalunie. Hij is neerlandicus, taalkundige en bestuurder. Na een academische carrière aan de Universiteit Leiden was hij van 1998 tot 2017 directeur van het Meertens Instituut. Hij is ook buitengewoon hoogleraar Taalvariatie aan de Universiteit van Amsterdam.

Over Direct Duidelijk: “Ik vind het vanzelfsprekend dat de overheid zich ‘heerlijk helder’ en ‘direct duidelijk’ uitdrukt. Helaas is dat nog niet altijd het geval. De extra inspanningen voor duidelijke taal bevorderen ook de relatie tussen overheden en burgers. Dat is mooi, ook omdat het zorgt voor meer betrokkenheid tussen alle partijen.”

Dirk Caluwé

Dirk Caluwé is taaladviseur bij de Vlaamse overheid. Samen met zijn collega’s van het team Taaladvies beantwoordt hij de taalvragen die via de Taaltelefoon en Taaladvies.net, de taaladviessite van de Nederlandse Taalunie, gesteld worden. Zijn team is ook trekker van de campagne Heerlijk Helder. Met die campagne wil de Vlaamse overheid het gebruik van klare taal bevorderen en ondersteunen. 

Dirk Caluwé is neerlandicus van opleiding (KU Leuven) en heeft vroeger lesgegeven in hogeschoolopleidingen toegepaste taalkunde in Gent en Antwerpen. Hij is lid van het Taaladviesoverleg en de Commissie Spelling van de Nederlandse Taalunie.

Marga Hooyman

Marga Hooyman is trainer schriftelijke communicatie. Zij verzorgt opdrachten bij de overheid, semioverheid en de zakelijke dienstverlening. Na haar studie Vertaalwetenschap werkte Marga als redacteur bij Van Dale Lexicografie en bij een adviesbureau voor overheidscommunicatie. Zij stapte over naar trainings- en adviesbureau Schouten & Nelissen, waar zij 14 jaar werkte als trainer en consultant. In 2017 is Marga voor zichzelf begonnen met haar bureau Hooyman Connect voor schrijftrainingen op maat. Marga was vele jaren als jurylid betrokken bij de Nationale Schrijfwedstrijd. 

Over Direct Duidelijk: “Begrijpelijke taal is belangrijk, daar kan niemand omheen. Maar een begrijpelijke tekst is niet alleen een plezier voor de lezer. Onderschat niet het effect op de schrijver! Alleen bij een duidelijke tekst weet de schrijver dat hij wordt gehoord. Alleen dan komt de inhoud van de boodschap tot zijn recht.”

Carel Jansen

Prof. dr. Carel Jansen studeerde Nederlands in Utrecht. Sinds maart 2018 is hij emeritus-hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij als research fellow verbonden aan het Taalcentrum van de Universiteit Stellenbosch (Zuid-Afrika). Carel Jansen was een van de initiatiefnemers van het NWO-onderzoeksprogramma Begrijpelijke Taal. Ook is hij vanaf het begin een van de organisatoren en voorzitter van de jury geweest van de Nationale Schrijfwedstrijd. Hij publiceerde artikelen over zijn wetenschappelijke werk in Nederlandse en internationale bundels en tijdschriften en hij is coauteur van de handboeken Leren Communiceren, Professioneel communiceren, de Handleidingenwijzer en de Formulierenwijzer. Voor meer informatie zie www.careljansen.nl.

Over direct duidelijk:
“Onbegrijpelijke overheidscommunicatie is funest voor het vertrouwen van burgers in de democratie. Onbegrijpelijke overheidscommunicatie kan burgers ook geld kosten als ze regelingen die voor hen gelden, niet goed begrijpen. Dat moeten we niet willen.”

Henk Pander Maat

Henk Pander Maat is senior onderzoeker bij de disciplinegroep Taal en communicatie bij de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar de bruikbaarheid en de leesbaarheid van teksten. Daarbij gebruikt hij ook software voor tekstanalyse.

Over Direct Duidelijk: “De kunst van leesbaar schrijven is zo eenvoudig schrijven als mogelijk is zonder relevante informatie te verliezen.”

Els van der Pool

Els van der Pool is lector Human Communication Development aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Met een team docenten-onderzoekers voert zij praktijkgericht onderzoek uit voor (non-)profitorganisaties. In haar lectoraat staat de vraag centraal: hoe kun je effectief, efficiënt en waarderend communiceren als organisatie en als professional? De rode draad in haar werk is het ontwikkelen van professioneel communiceren. Als onderzoeker, trainer, adviseur en projectleider heeft zij zich de afgelopen 25 jaar in uiteenlopende omgevingen beziggehouden met het verbeteren van de zakelijke communicatie van professionals. Daarnaast is ze onder andere lid van het auteursteam Leren Communiceren en lid van de Adviesraad Onderwijs en Professionalisering van Logeion.

Over Direct Duidelijk: “Begrijpelijke taal is natuurlijk belangrijk maar niet voldoende. Om echt succesvol contact te hebben met burgers is gepast communiceren nodig.”